CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SiSTEMİ SONRASI BÜROKRASİNİN İDARİ ÖRGÜTLENME BAĞLAMINDA DÖNÜŞÜMÜ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 1 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 00:51:45.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 165-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk olarak Gournay tarafından kullanılmaya başlanan ve Weber tarafından kuramsallaştırılan Bürokrasi Kavramının, eski beşerî topluluklarda ve modern devlet yapısında bir idari örgütlenme aracı olarak kullanıldığı kabul edilmektedir. Osmanlı devletinden miras kalan Türkiye bürokrasisi verimsiz, etkisiz ve hantal olduğu aynı zamanda devlet yönetiminde vesayetçi kurumlarının önünü açtığı görülmüştür. Bu bağlamda bürokrasinin hantal yapısından kaçma, vesayetçi yapıdan kurtulma ve verimli bir yapıya kavuşma arzusu, parlamenter sistemin tartışılmasına neden olmuştur. Bu tartışmalar sonucunda ülkemizde 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmiştir. Uygulanmaya başlanan bu yeni sistemle birlikte Türkiye siyasal hayatında ve devlet sisteminde derin dönüşümler ve değişimlerin başladığı görülmektedir. Bunlardan birisi bürokrasinin idari ve örgütlenme bağlamında dönüşümüdür. Başka bir deyişle  Bakanlıkların oluşturulma, bakanların ve üst düzey bürokratların atanma ve görevden alınma gibi süreçlerin dönüşümüdür. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonra bürokrasinin idari örgütlenme bağlamında dönüşümünü incelenemeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The concept of bureaucracy, first introduced by Gournay and theorized by Weber, has been accepted as a tool for administrative organization in both the design of the modern state and in prehistoric human societies. It has been observed that the Turkish bureaucracy inherited from the Ottoman Empire is inefficient, cumbersome, clumsy, and paves the way for tutelary institutions in the administration of the state. These discussions led to the adoption of the presidential system of government in our country in 2018. It is noted that significant transformations and changes have started in Turkey's political life and state system with the implementation of this new system. One of them is the management and organizational transformation of bureaucracy. In other words, it represents a change in procedures involving the formation of ministries, the appointment of ministers, and the removal of senior bureaucrats. In this study, the transformation of bureaucracy will be studied in the context of administrative organization after the presidential government system.

Keywords