KURUMSAL İMAJ VE FARKINDALIK OLUŞTURMADA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE STRATEJİK YAKLAŞIM VE ÜNİVERSİTE ODAKLI BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 1 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 00:51:36.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 144-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsal imaj ve farkındalık oluşturmada bilgi teknolojilerinin stratejik bir yaklaşım ile etkili kullanımının önemi giderek artmaktadır. Bu yaklaşım, tüketiciler nezdinde farkındalık oluşturan kuruluşlar ile müşterileri birbirine yakınlaştıracak, pazar paylarını, tercih edilebilirliklerini artıracaktır. Sürekli artan devlet ve özel üniversite sayılarıyla birlikte üniversiteler arası rekabet artmış, üniversiteler de tercih edilebilen bir üniversite olabilme çabası içine girmiştir. Bu rekabette kurumsal imaj ve farkındalık oluşturabilen üniversiteler, rakiplerine göre avantajlı hale gelmektedir. Üniversitelerin tercih edilmesinde eğitim kalitesi, akademik çalışma ve başarıları, akademisyenlerin tanınırlığı, kütüphane, sosyal, kültürel imkânları, şehir faktörü kurumsal imaj ve farkındalık açısından en etkili faktörlerdir. Bu etkili faktörlerin bilgi teknolojilerinin stratejik araç olarak kullanılarak doğru mesajlarla, doğru iletişim, etkileşim kanalları kullanılarak, hedef kitlelere ulaşılarak pazarlanması gerekir. Bu bağlamda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi özelinde yapılan araştırma ile kurumsal imaj ve farkındalık oluşturmada bilgi teknolojilerinin stratejik rolü araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

The effective use of information technologies with a strategic approach is increasingly important in creating corporate image and awareness.This approach will bring organizations that raise awareness among consumers and customers closer together and increase their market share and preferability.With the ever increasing number of state and private universities, competition among universities has increased, and universities have attempted to become a preferable university. Universities that can create corporate image and awareness in this competition are advantageous compared to their competitors. The quality of education, academic studies and achievements, recognition of academicians, library, social and cultural opportunities, city factor are the most effective factors in terms of corporate image and awareness. These effective factors should be marketed by using information technologies as a strategic tool with the right messages, using the right communication and interaction channels, and reaching the target audiences. In this context, the strategic role of information technologies in researching corporate image and awareness was investigated with the research conducted in Kütahya Dumlupınar University.

Keywords