Author:

Year-Number: 2023-CİLT 1 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 00:51:30.0
Language : English
Konu : Finance
Number of pages: 72-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Gibbons vd. (1989) metotu  ve Barillas ve Shanken (2018) tarafından geliştirilen Bayes metodolojisi ile Birleşik Krallık borsası hisse senetleri verisi kullanılarak üç modelin: sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM), üç faktörlü Fama-French (FF3) modeli ve beş faktörlü Fama-French (FF5) modellerinin ortalama varyans etkinliği karşılaştırmasının analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, portföy getirilerinin miktar ve oynaklığının zaman içindeki hareketinin belirlenmesinde her bir değişken önemli bir rol oynamaktadır. Fama-French 5 Faktör Modeli'nin (FF5) performansı, tüm test varlıklarında fiyat hatası ölçütleri dikkate alındığında diğer modellerden çok daha üstündür. Bir portföyün büyüklüğü ve oynaklığı dikkate alındığında da faktör modelinin etkinliği önemli yer tutmaktadır. İlaveten, Barillas ve Shanken (2018) tarafından gerçekleştirilen standart model kıyaslamalarının, FF5'in Sharpe performansının karesine dayalı bulguları karşılaştırırken diğer modellerden daha iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the mean-variance efficiency of the three models, the capital assets pricing model (CAPM), the three-factor Fama-French (FF3) model, and the five-factor Fama-French (FF5) was compared using the UK stock market data with Gibbons et al. (1989) test as well as the Bayesian methodology developed by Barillas and Shanken (2018). According to the findings, each variable plays a significant role in determining the progression of the amount and volatility of portfolio excess returns over time. The performance of the Fama French 5 Factor Model (FF5) is much superior to that of its competitors when price error measures are considered across all test assets. Considering the size and volatility of a portfolio, the effectiveness of most factor models is important. In the standard model benchmarks that were carried out by Barillas and Shanken (2018), it was demonstrated that the FF5 outperformed its competitors when comparing their findings based on the most significant squared Sharpe performance.

Keywords