KREDİ GARANTİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 1 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-11 00:51:05.0
Language : Türkçe
Konu : Bankacılık ve Sigortacılık
Number of pages: 114-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin gelişmesinin en önemli dinamiklerinden olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) tüm dünyada kurulmaya başladıkları günden itibaren sermaye yetersizliği ile karşı karşıya kalmışlardır. Ülkeler, KOBİ’lerin sermaye yetersizliği sonucu ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarını gidermek için birçok politikalar geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın temelini oluşturan Kredi Garanti Sistemi / Fonu da bu politikalar sonucu geliştirilen yöntemlerden biridir. Başlangıcı 1840’lara kadar uzanan Kredi Garanti Sistemleri, KOBİ’lere kredi sağlamamaktadır. Bu işletmelerin ihtiyaç duydukları fonları talep ettikleri bankalara, teminat sağlamaktadır. Böylelikle KOBİ’lerin büyümeleri için gerekli olan fonlara ulaşmaları sağlanmakta ve ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasının devamı sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kredi garanti sistemi hakkında genel bilgiler vererek, Türkiye’de uygulanan Kredi Garanti Fonunu (KGF) incelemektir.

Keywords

Abstract

Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), which are one of the most important dynamics of the development of countries, have faced capital insufficiency since the day they were established all over the world. Countries have developed many policies to meet the financing needs of SMEs arising from capital insufficiency.The Credit Guarantee System / Fund, which forms the basis of this study, is one of the methods developed as a result of these policies. Credit Guarantee Systems, which date back to the 1840s, do not provide loans to SMEs. It provides collateral to the banks where these businesses request the funds they need. In this way, SMEs are provided with access to the funds necessary for their growth and continue to contribute to the economic and social development of countries. The aim of this study is to examine the Credit Guarantee Fund (KGF) implemented in Turkey by giving general information about the credit guarantee system.

Keywords