YALIN YÖNETİM VE YALIN BELEDİYECİLİK: KAMU HİZMETLERİNDE DÖNÜŞÜM BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 2 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-20 00:47:01.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 54-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yalın felsefesi ilk olarak Japonya’da Toyota Fabrikası’nda uygulanmış ve İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi’nde Toyota’nın en az zararla bu dönemi geçirmesi tüm dünyanın gözünü bu sisteme çevirmesine sebep olmuştur. Yalın sistem her şeyi yeteri kadar üreten ve tüketiciye yeteri kadar sunan ve bununla birlikte israfı en düşük hatta sıfıra yakın olmasını amaçlayan bir sistemdir. Yalın yönetimle birlikte işletmeler, kurumlar üretim hatalarını, gereksiz stok hatalarını ve israf yaptıkları tüm alanları görmekte ve buna yapılan sistematik çalışmalarla önlemler alabilmekte ve önüne geçebilmektedir. İlk olarak üretim ve imalat alanında başlayan yalın yönetim daha sonralarında bir çok alana yayılmış ve kamu alanında da bu sistem uygulanmaya başlamıştır. Bu sistemin kamu yönetiminde öncüsü Bursa Büyükşehir Belediyesidir. Yalın dönüşüm sürecine Ocak 2020 yılında geçiş yapan BBB hem hizmetlerin aksamadan devam etmesi hem vatandaşa kaliteli hizmet prensibinden ödün vermeden çalışmalarına devam etmekte ve bütçede bunun olumlu etkilerini görmüş ve yönetici ve personellerin katılımıyla yalın belediyecilik sürecinin güçlendirerek devam etmektedir. Bu çalışmada Yalın belediyecilik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yalın dönüşüm örneklerine yer verilecektir.

Keywords

Abstract

Lean chemistry was first implemented at the Toyota Factory in Japan and emerged after World War II. The fact that Toyota survived this period with minimal losses during the oil crisis of the 1970s caused the whole world to turn its attention to these systems. The lean system is a system that produces everything in sufficient quantities and offers enough to be stored, while aiming to keep waste at a minimum or even close to zero. With lean management, activities, institutions' production errors, unnecessary stock errors and wastage can be seen in all areas and precautions can be taken and prevented with systematic operations accordingly. Lean management, which first started in the field of production and manufacturing, later spread to many areas and this system began to be implemented in the public sector. The pioneer of this system of public administration is Bursa Metropolitan Municipality. BBB, which transitioned to lean transformation rates in January 2020, continues without any disruption in its systems and continues in the range of quality service options to the citizens, and this seems positive in the budget and continues only by strengthening the municipal process with the participation of managers and staff. This is possible. Examples of lean municipalism and lean transformation of Bursa Metropolitan Municipality can be given.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics