TÜRKİYE CDS PRİMLERİ İLE BİST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 2 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-20 00:40:26.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 29-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada CDS pirimleri  ile BİST 100 Endeksi  arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada söz konusu nedensellik ilişkisi 2013-2024 yılları arasına ait CDS pirimi değerleri ile BİST100 Endeksi değerleri kullanılarak Toda-Yamamoto nedensellik yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle  her iki değişken için ADF ve PP birim kök testleri yapılmış, daha sonra Johansen eşbütünleşme testi ile değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre iki değişken arasında eşbütünleşme olduğu tespit edilmiştir. Son olarak; Toda-Yamamoto Nedensellik Testi kullanılarak değişkenler arasında nedensellik analizi yapılmış ve CDS pirimlerinden BİST 100 Endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak CDS primlerinde meydana gelen değişimler, BİST 100 endeksi üzerinde bir değişime neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the causality relationship between CDS premiums and BIST 100 Index is analyzed. In the study, the causality relationship was tried to be determined by Toda-Yamamoto causality method using CDS premium values and BIST100 Index values for the period between 2013-2024. Firstly, ADF and PP unit root tests were performed for both variables, and then Johansen cointegration test was used to investigate whether there is a cointegration relationship between the variables. According to the results of the cointegration test, it was found that there is cointegration between the two variables. Finally, Toda-Yamamoto Causality Test was used to analyze the causality between the variables and it was found that there is a unidirectional causality relationship from CDS premiums to BIST 100 Index. As a result, changes in CDS premiums cause changes in the BIST 100 index.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics